การจัดจำหน่ายโฆษณาผลิตภัณฑ์ Collax Activ

ประกาศจากราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

ทางราชวิทยาลัยฯ ขอชี้แจงว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับผลิตภัณฑ์ Collax Activ