การปฐมนิเทศ-ปัจแมนิเทศ วันที่ 7-8 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี