การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Advanced and innovative clinical features with EMG Quantitative Analysis: Review EMG Course 2018”

ขอเชิญ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Advanced and innovative clinical features with EMG Quantitative Analysis: Review EMG Course 2018” ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Download : รายละเอียดโครงการและหนังสือเชิญประชุมได้ที่ คลิ๊ก !!!
 
ลงทะเบียน Online ได้ที่ : คลิ๊ก !!!
 

ไม่เสียค่าลงทะเบียน สมัครด่วนนนน รับจำนวนจำกัด