การประชุมวิชาการ 6th Thai Myanmar academic meeting

การประชุมวิชาการ 6th Thai Myanmar academic meeting เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม รติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท จ.เชียงใหม่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37