การประชุม ของมูลนิธิโรคกระดูกพรุน ฯ ประชุมวิชาการ TOPF Osteoporosis Training Course 10-11 มีนาคม 2561

การประชุม ของมูลนิธิโรคกระดูกพรุน ฯ 

ประชุมวิชาการ TOPF Osteoporosis Training Course

จัดในระหว่างวันที่  10-11 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมบุหงา โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟฟาริน กรุงเทพ

Download Brochure

Download Poster