การอบรมวิชาการ Osteoporosis Training course ของมูลนิธิโรคกระดูกพรุนฯ

การอบรมวิชาการ Osteoporosis Training course  ของมูลนิธิโรคกระดูกพรุนฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ.ห้องประชุมสุรศักดิ์ 1 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาธร

ราชวิทยาลัยแพทย์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู

TOPF_Brochure

TOPF_Poster