การอบรม หลักสูตร Certificate of stroke and acquired brain injury rehabilitation Module I Cognitive, communication and low-conscious states rehabilitation ในวันที่ 20-22 กันยายน 2561

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและชมรมเวชศาสตร์ฟื้นฟูทางระบบประสาทจะจัดอบรม หลักสูตร Certificate of stroke and acquired brain injury rehabilitation Module I Cognitive, communication and low-conscious states rehabilitation

ในระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2561 ณ โรงพยาบาลสำโรง ทางราชวิทยาลัยฯ และชมรมฯ ขอส่งรายละเอียดของการจัดอบรมหลักสูตรมาให้ ตามไฟล์แนบค่ะ สมาชิกท่านไหนสนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่ราชวิทยาลัยฯ

รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน หมดเขตรับสมัคร 31 สิงหาคม 2561

 

1. กำหนดการ

2. โครงการ

3. ใบลงทะเบียน

4. จดหมายขออนุมัติต้นสังกัด