ขอเชิญชวนสมาชิกส่งผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์

ขอเชิญชวนสมาชิกส่งผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์

งานประชุมวิชาการประจำปี 62 ณ โรงแรมเดอะซายน์พัทยา จังหวัดชลบุรี