ประกาศราชวิทยาลัยฯ และสมาคมฯ เรื่อง คำแนะนำในการให้บริการเวชกรรมฟื้นฟูในสถานการณ์โรค COVID-19 ระบาด