งานประชุมวิชาการประจำปี 2560 ของมูลนิธิโรคกระดูกพรุนฯ

งานประชุมวิชาการประจำปี 2560  ของมูลนิธิโรคกระดูกพรุนฯ  โดยจะจัดประชุมในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชัน 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์   (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

 

Download จม.ขอประชาสัมพันธ์ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย 

Download ประกวดผลงานวิจัยโรคกระดูกพรุน 2560