ประกาศ เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2561 (รอบที่ 2)

ประกาศ
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2561 (รอบที่ 2)

 

กำหนดเวลาการรับสมัคร

ยื่นใบสมัครและหลักฐานโดยตรงภายในวันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2561 ที่สถาบันฝึกอบรมที่ต้องการสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของแพทยสภา
(http://www.tmc.or.th/tcgme)

กำหนดการสอบคัดเลือก

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561  เวลา 13.00 – 16.00 น.

– คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Download ประกาศ เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2561 (รอบที่ 2)