ประชุมวิชาการประจำปี 2562

ประชุมวิชาการประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

1.จม.ขออนุมัติต้นสังกัด 62

2.โครงการการประชุมวิชาการ ปี 62

3.ใบลงทะเบียน 2562

4.กำหนดการประชุม 62

แบบฟอร์มการจองห้องพัก 2019