รพ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูจำนวน 1 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูจำนวน 1 ตำแหน่ง 

สมาชิกท่านใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ พญ.เนาวรัตน์ ลีโทชวลิต  081-495-7274