รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี รับแพทย์เวชศาสตีฟื้นฟู 1 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  รับแพทย์เวชศาสตีฟื้นฟู 1 ตำแหน่ง  
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ นพ.สุชาติ 0815767693  หรือ พญ.วิวรรณ 081 8417824