รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูจำนวน 1 ตำแหน่ง

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์  รับสมัครแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูจำนวน  1 ตำแหน่ง 
สมาชิกท่านใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
พญ มารยาท พรหมวัชรานนท์  084-1776220