รับสมัครแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
รับสมัครแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูดังต่อไปนี้
1. แพทย์ประจำ    จำนวน  1 ตำแหน่ง
2.แพทย์ห้วงเวลา ตรวจวันอาทิตย์ 9.00-12.00 น.  จำนวน  1 ตำแหน่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
สอบถามเลขาองค์กรแพทย์
พญ.รักษินา 085-1996159