ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด ได้จัดประชุมวิชาการ Understanding a bone health assessment ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 16.15- 20.30 น. ณ ห้องประชุมมณฑาทิพย์ 3 โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ