ASEAN J Rehabil Med. ปีที่ 1 : 1 พฤษภาคม–สิงหาคม 2534

ประโยชน์ของปลอกตาข่ายยางยืดสำหรับรัดถุงยางอนามัยเพื่อเก็บปัสสาวะในผู้ป่วยอัมพาตที่กลั้นปัสสาวะ

พ.ญ.นลินทิพย์ ตำนานทอง, พญ.จิตรา วงศ์วิวัฒนานนท์, นพ.วิระชัย โควสุวรรณ

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :