เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุ

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

ตำแหน่ง อาจารย์ (Associate Instructor)
ตั้งแต่บัดนี – 15 มกราคม 2563
สมัครได้ที่
https://w3.med.cmu.ac.th/jobsmedcmu/index.php/jobs/detail/201
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://w1.med.cmu.ac.th/personnel/associate_instructor/ สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ รศ. นพ. สยาม ทองประเสริฐ 0818834344