ประชุมวิชาการประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี