สถาบันประสาทวิทยารับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 ตำแหน่ง

สถาบันประสาทวิทยารับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 ตำแหน่ง

เบื้องต้นเป็นตำแหน่งพนักงานข้าราชการแล้วจะปรับเป็นข้าราชการแน่นอน สนใจติดต่อ พญ.พรพิมล
ด่วน 081-824-7293